Wat is de betekenis van RAS?

2018
2021-09-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ras

ras - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord 1. met grote vaart ♢ met rasse schreden komen de feestdagen dichterbij 1. met rasse schreden naderen [snel dichterbij komen] ...

Lees verder
2017
2021-09-21
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

RAS

RAS - Reticulair activerend systeem.

2010
2021-09-21
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

RAS

RAS: afkorting voor 'rien a signaler', een teken dat het peloton rustig peddelt.

2009
2021-09-21
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

ras

Franse afkorting van ‘rien è. signaler’: niets speciaals gebeurd. Ras. In het wielerjargon staat de afkorting voor ‘Rien a Signaler’, niks te melden. Zo was het gisteren in het kamp-Stijn Devolder. Rustige dag, nooit in de penarie. (Het Laatste Nieuws, 14/07/2008)

Lees verder
1979
2021-09-21
drank

Wijn & drank encyclopedie

Ras

Voor wijnen synoniem met finesse. Deze superieure kwaliteit moet zeker aan de bodem of grond worden toegeschreven. Ze uit zich in de wijn door zachtheid en bescheidenheid.

Lees verder
1974
2021-09-21
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ras

in plantenteelt een officiële term. Een groep planten behorende tot één soort gewas. Wordt voor cultuurdoeleinden als zelfstandige eenheid beschouwd, ➝ huidkleur.

Lees verder
1973
2021-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ras

[<Fr.], o. (-sen), 1. (taxonomie) groep organismen van dezelfde soort (species), die zich onderscheidt van andere groepen van dezelfde soort door de frequentie waarin bepaalde erfelijke eigenschappen voorkomen, maar die wel tot voortplanting met deze groepen in staat is ⓔ; 2. (plantenteelt) een voldoend homogene groep planten die van andere groe...

Lees verder
1969
2021-09-21
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Ras

Ras - zie A. M. Lundbye.

1965
2021-09-21
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

RAS

variëteit van het menselijk soort, waarvan de leden te herkennen zijn door fysieke kenmerken van genetische aard. Er bestaat geen zuiver ras.

1955
2021-09-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ras

stamhoofd of vorstelijk persoon in Abessinië

1952
2021-09-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ras

1. s.n., ras (it), laech, (it), skaei (it), soarte (de & it); van —, soartich. 2. adj. & adv., rêd.

Lees verder
1950
2021-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ras

bn. bw. (rasser, meest ras), 1. zich snel voortbewegend, snel optredend: met rasse stap; hij is een beetje ras van tong; zij spraken ras daarover heen; met rasse schreden, snel; 2. (niet alg.) bw., binnen korte tijd, spoedig, weldra: ras treft verderf de bloemen (v. Lennep); zo ras ze mij zagen komen, zodra; 3. (Zuid...

Lees verder
1949
2021-09-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ras

(1), bij wilde dieren spreekt men van soorten bij de mens en huisdieren van rassen. R. is een groep van dieren, die zo samengesteld is en onder zulke omstandigheden leeft, dat de potentiële variabiliteit in de groep steeds kleiner wordt, waardoor de groep een eigen, gemiddelde, erfelijke samenstelling bewaart. R. kan variëteiten bevatten,...

Lees verder
1948
2021-09-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ras

m vorst; stadhouder in Abessinië.

1939
2021-09-21
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Ras

Geslacht, indien nog niet afgeslacht.

1933
2021-09-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ras

groep menschen of dieren met dezelfde, vrijwel onveranderd overgeërfde eigenschappen. → Menschenrassen.

1933
2021-09-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ras

Een min of meer omvangrijke groep organismen, die een kleiner of grooter aantal erfelijk tegenstelbare eigenschappen gemeenschappelijk bezitten. In tegenstelling met de → soortkruising geeft de kruising van individuen, die tot verschillende rassen behooren, aanleiding tot het ontstaan van bastaarden, wier eigenschappen volgens de Mendelsche we...

Lees verder
1916
2021-09-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Rás

Rás - (Arab.), kaap, voorgebergte; het woord beteekent eigenlijk hoofd en kan evenals het Nederlandsche woord ook den zin hebben van vorst.

1898
2021-09-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Ras

zie Aanstonds. zie Haastig.

Lees verder
1870
2021-09-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ras

Ras (Een) noemt men in de dierkunde de verzameling van alle individuen eener diersoort, bij welke kenmerken van bijkomenden aard in vaste kenmerken veranderd zijn, namelijk in zoodanige, die bij de voortplanting standvastig blijven. Die standvastigheid van minder eigenaardige kenmerken, namelijk van zoodanige, waardoor verscheidenheden en bijsoorte...

Lees verder