2020-01-24

Rantsoenering

Rantsoenering (ook: distributie), verdeling van het aanbod van goederen door gedeeltelijke uitschakeling van het prijsmechanisme. Rantsoenering vindt plaats in tijden van oorlogsgevaar of van belemmerde aanvoer. Door het binden van de aanschafmogelijkheid van goederen aan van overheidswege verstrekte vergunningen of bonnen, veelal in samenhang met prijsbeheersing, probeert men de schaarse goederen zo eerlijk mogelijk onder de bevolking te verdelen. Omdat dergelijke prijsvoorschriften echter niet...

2017-05-12

Maximumprijs

De overheid kan een maximumprijs instellen om een produkt voor de consument betaalbaar te houden. Vaak gaat het om basisbehoeften als voedsel en kleding. Als het aanbod te klein is, kan de overheid rantsoenering instellen door middel van een distributiesysteem. Direct na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland een uitgebreid distributiesysteem. In 1974 hebben we gedurende een korte periode een maximumprijs, gekoppeld aan bonkaarten, voor benzine gehad.

2017-10-31

voedseldistributie

voedseldistributie - Zelfstandignaamwoord 1. distributie van voedsel indien rantsoenering noodzakelijk is in geval van een oorlog of andere crisissituatie Woordherkomst samenstelling van voedsel en distributie

2017-12-12

Afdeeling Beroepsgoederenvervoerders der Motorwielrijders Vereeniging

De Afdeeling Beroepsgoederenvervoerders der Motorwielrijders Vereeniging was een vereniging van motorrijders in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Ze was een onderdeel van de KNMV. Toen Nederland in 1940 bezet werd, waren veel bestuurders van de Koninklijke Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging gemobiliseerd en als gevolg daarvan krijgsgevangen genomen. De Duitse bezetters zetten de rantsoenering van benzine, die al aan het einde van 1939 in een groot deel van Europa was ingevoerd...

2019-07-24

janneshmulder [at] gmail [dot] com

Jannes H. Mulder (1940) was internist - oncoloog Daniel den Hoedkliniek Rotterdam. Clinical trials, psychosociale oncologie, pijnbestrijding en palliatieve zorg. Tevens medisch-biologisch onderzoeker TNO Rijswijk. Promoveerde op dier-experimenteel kankeronderzoek in Leiden. Van 1987- 2005 Stafbureau Beleidsontwikkeling Ministerie Volksgezondheid (VWS) Den Haag en 2003-5 op Ministerie Volksgezondheid in Paramaribo. Bestuurlijke ervaring in Amnesty International (1978-82), Nederlandse Vereniging M...

2017-06-13

Nicaragua

Het grootste land in Midden-Amerika. Nicaragua was van 1524 tot 1821 in handen van de Spanjaarden. Na zestien jaar deel te hebben uitgemaakt van de Centraal-Amerikaanse statenbond werd het land in 1839 zelfstandig. In de twintigste eeuw werd Nicaragua twee keer bezet door de Verenigde Staten (1911-25 en 1926-32), die hun invloed in de regio wilden behouden. Van 1936-79 werd het land dictatoriaal bestuurd door de familie Somoza, die steun kreeg van de Verenigde Staten. Nicaragua voerde van 1948-4...

2019-07-04

Voeding

De invloed der uiterlijke omstandigheden is reeds enige malen ter sprake gekomen. Een van de belangrijkste hiervan is zeker de voeding. Bovendien vormen bij de veehouderij de directe of indirecte uitgaven voor de voeding der dieren de belangrijkste post van de productiekosten, welke deze productie ook is. In tegenstelling tot diersoorten als runderen en schapen, die van gras, zgn. ruwvoedermiddelen en afvalproducten kunnen leven, moeten varkens en kippen wat hun voeding betreft als concurrenten...