2019-12-14

Rantsoenering

Rantsoenering (ook: distributie), verdeling van het aanbod van goederen door gedeeltelijke uitschakeling van het prijsmechanisme. Rantsoenering vindt plaats in tijden van oorlogsgevaar of van belemmerde aanvoer. Door het binden van de aanschafmogelijkheid van goederen aan van overheidswege verstrekte vergunningen of bonnen, veelal in samenhang met prijsbeheersing, probeert men de schaarse goederen zo eerlijk mogelijk onder de bevolking te verdelen. Omdat dergelijke prijsvoorschriften echter niet...