Wat is de betekenis van Raad van Indië?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Raad van Indië

Raad van Indië, regeringscollege in Nederlands-Indië (1609-1945). Oorspronkelijk was de Raad van Indië een adviescollege voor de → gouverneur-generaal. In de 17e eeuw (instructie van 1650) kreeg de Raad de hoogste besturende en wetgevende macht in Nederlands-Indië (tot 1798). De Raad bestond uit de gouverneur-generaal, vier tot zes ordinaris-leden...

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Raad van Indië

in het vm. Ned.-Indië een regeringscollege (1609 1945). Oorspronkelijk een college van advies voor de gouverneur-generaal: al spoedig kwam in de 17e eeuw (instructie van 1650) de hoogste besturende en wetgevende macht in Ned.-Indië bij de Raad te berusten (tot 1798). Hij bestond uit de gouverneur-generaal, 4—6 ordinaris-leden en 2&m...

2024-07-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Raad van Indië

m.; in de 2de bet. raden (O.-I. college van vijf leden, dat den Gouverneur-Generaal van advies dient, en met dezen als voorzitter; ook: een lid v. deze raad).

2024-07-15
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Raad van Indie

Een oude, zeer hooge bestuursinstelling in Indië. De eerste Gouverneur-Generaal Pieter Both kreeg als eerste taak dezen raad in te stellen. De raad vormde de Hooge Regeering, kreeg de hoogste wetgevende en uitvoerende macht, terwijl de G.-G. voorzitter en lid was. In 1804 werd de beteekenis van den Raad verkleind en in 1836 werd van den raad s...

2024-07-15
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Raad van indië

in N.O.-I., bestaat uit voorzitter (de Gouv.-Gen.), vice-voorz. en 6 leden (waaronder 2 inlanders); adviseerend lichaam, aangewezen om den Gouv.-Gen. ter zijde te staan.

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Raad van Indië

in het vm. Ned.-Indië een regeringscollege (1609–1945). Terwijl de Raad van Indië oorspronkelijk een college van advies voor de gouverneur-generaal was, kwam spoedig in de 17e eeuw de hoogste besturende en wetgevende macht in Ned.-Indië bij de Raad van Indië te berusten (tot 1798). Na de Franse tijd werd zijn macht drastis...