Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raad van Indië

betekenis & definitie

Raad van Indië, regeringscollege in Nederlands-Indië (1609-1945).

Oorspronkelijk was de Raad van Indië een adviescollege voor de → gouverneur-generaal. In de 17e eeuw (instructie van 1650) kreeg de Raad de hoogste besturende en wetgevende macht in Nederlands-Indië (tot 1798). De Raad bestond uit de gouverneur-generaal, vier tot zes ordinaris-leden (raden) en twee tot vier extra-ordinaris-leden (raden). Na de → Franse tijd werd zijn macht drastisch ingeperkt en vastgelegd bij de bestuurshervorming van 1836 die de Raad slechts een adviserende taak liet. De naam werd bij die gelegenheid gewijzigd in Raad van Nederlands-Indië. Door de Wet op de staatsinrichting van Nederlands-Indië (1.1.1926) konden voortaan ook Indonesiërs in de Raad worden benoemd.