Wat is de betekenis van Project?

2021
2021-03-03
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Project

Een project is een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Het is per definitie eenmalig en wordt gekenmerkt door een beperkt tijdsbestek, waarbinnen de gestelde doelen behaald dienen te worden. Projecten kunnen voorkomen op de werkvloer en in het onderwijs, maar ook in de privésfeer houdt men zich soms bezig...

Lees verder
2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

project

project - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-ject 1. plan dat uitgevoerd moet worden ♢ het bouwen van een boomhut is een mooi project 2. onderwerp waar leerlingen een werkstuk over maken ♢ we...

Lees verder
2017
2021-03-03
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen omtrent PSI regulier en Plus

Project

Een project is het geheel van activiteiten waarvoor een PSI-aanvraag is ingediend. Het project bestaat uit investeringen in hardware en technische assistentie en is beschreven in het aanvraagformulier en het bijbehorende projectvoorstel.

2009
2021-03-03
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

project

Vorm van geïntegreerd werken aan de kennisgebieden.

2003
2021-03-03
Projectmanagement

Projectmanagement

Project

Een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen – meestal uit een verschillende vakgebieden – om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld doel te bereiken met een vastgesteld budget.

1998
2021-03-03
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Project

een -je hebben lopen studentenslang uit Delft, gezegd wanneer een jongen achter een bepaald meisje aanzit, zonder al een blauwtje te hebben gelopen (Delta, 17/08/89).

Lees verder
1993
2021-03-03
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Project

(projekt) plan; onderwerp; verrichte studie

1991
2021-03-03
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Project

Het geheel van activiteiten of taken gericht op een concreet gespecificeerd doel dat binnen een begrensde tijd (definieerbaar begin en eind), met begrensde middelen (budgetten, menskracht en dergelijke) en met definieerbare capaciteiten gerealiseerd moet worden, en dat zo complex is, dat het niet door routineprogramma’s en standaard-planning kan wo...

Lees verder
1965
2021-03-03
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

PROJECT

doel dat men wil bereiken. Dewey en zijn leerling Kilpatrick hebben een opvoedingstechniek ontworpen, die bekend is onder de naam ‘projectenmethode’.

1950
2021-03-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Project

(<Lat.), o. (-en), ontwerp; plan: projecten maken.

1948
2021-03-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

project

o. ontwerp; plan; oogmerk, bedoeling.

1916
2021-03-03
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Project

Plan, ontwerp.

1914
2021-03-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

project

project - o., ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling,

1910
2021-03-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Project

Project - ontwerp, plan.

1898
2021-03-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Project

Project - o. (-en), ontwerp; plan; bedoeling.

1864
2021-03-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

project

project - o. (projecten), ontwerp; (ook fig.)