Project betekenis & definitie

Een project is een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Het is per definitie eenmalig en wordt gekenmerkt door een beperkt tijdsbestek, waarbinnen de gestelde doelen behaald dienen te worden.

Projecten kunnen voorkomen op de werkvloer en in het onderwijs, maar ook in de privésfeer houdt men zich soms bezig met een project. In de publieke, commerciële en de non-profit sector wordt het gebruik van projecten vaak projectwerk genoemd. De organisatie stelt dan doelen die afwijken van de dagelijkse werkzaamheden, die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden behaald . De projectwerker houdt zich dus bezig met een unieke klus en moet daarbij rekening houden met de tijdsgrenzen en daardoor met een eventuele beperking in bruikbare middelen. Een projectwerker kan iemand zijn vanuit de organisatie zelf, maar ook een externe partij.
Veel liefdadigheidsinstellingen maken gebruik van projectwerk, zoals bijvoorbeeld het bouwen van schone waterputten in ontwikkelingslanden. Ook in het onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van projecten, bijvoorbeeld in de vorm van projectweken. Tijdens zo'n projectweek staat het lesprogramma gedurende een week in het thema van een bepaald onderwerp en wijkt dan af van het standaardprogramma.

Gepubliceerd op 13-04-2015