Wat is de betekenis van Probleem?

2018
2022-05-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

probleem

probleem - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-bleem 1. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is ♢ het probleem is: we hebben geen koffie in huis 1. daar heb ik problemen mee [ik vind het...

Lees verder
2017
2022-05-27
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Probleem

iets wat vraagt om een oplossing.

2015
2022-05-27
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Probleem

Probleem - iets wat vraagt om een oplossing.

2014
2022-05-27
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Probleem

Probleem - een verzameling van samenhangende klachten die het functioneren van de cliënten belemmeren.

1993
2022-05-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Probleem

moeilijkheid; vraagstuk

1991
2022-05-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Probleem

Met betrekking tot processen van systematische probleemoplossing: het verschil tussen een gewenst streefbeeld of gewenste streeftoestend (de Should- of Soll-toestand) en een werkelijke toestand (de Is- of Ist-toestand). Problemen bestrijken een continuüm tussen de uiterste waarden van crisis of ernstige bedreiging èn kans (= opportunity, Mintzberg...

Lees verder
1991
2022-05-27
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Probleem

Probleem - verkapte aanduiding voor lesbisch zijn. Als ik nu jullie leeftijd zou hebben, zou ik heel anders met mijn probleem omgaan. Het is namelijk niet mijn probleem, maar dat van anderen. (Van Kooten Niekerk & Wijmer, 1985).

Lees verder
1980
2022-05-27
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Probleem

Het Griekse werkwoord proballein betekent: opwerpen, voorleggen. Daarvan is afgeleid problema, een woord dat dus letterlijk betekent: het opgeworpene, het voorgelegde en vandaar: het vraagstuk dat opgelost moet worden, de opgave, de strijdvraag die ter discussie wordt gesteld, de kwestie, het raadsel. Het werkwoord ballein wordt ook met andere voor...

Lees verder
1973
2022-05-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

probleem

[Gr.], o. (-blemen), 1. vraagstuk, werkstuk: de problemen van de mechanica; 2. op te lossen vraagstuk, moeilijkheid, kwestie: agrarische, economische, brandende problemen; het is een probleem, een moeilijk geval.

Lees verder
1955
2022-05-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Probleem

o., vraagstuk; raadsel; moeilijk op te lossen vraag

1952
2022-05-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Probleem

s.n,, probleem (it), fraechstik (it).

1950
2022-05-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Probleem

(<Gr.-Lat.), o. (...blemen).

1948
2022-05-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

probleem

problema, (Gr.) o. op te lossen stelling, vraagstuk, voorgelegde strijdvraag of moeilijkheid; twijfelachtige vraag, niet opgeloste zaak.

1939
2022-05-27
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Probleem

(< Gr. = voorwerpen). In de Gr. wiskunde spec. opdracht om iets te construeren; later alg. vraagstuk.

1937
2022-05-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

probleem

o. problemen, probleempje (opgave, vraagstuk; twijfelachtige strijdvraag; op te lossen vraagstuk); Gr.-Lat. problema.

1916
2022-05-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Probleem

Probleem, - vraagstuk. In de wiskunde worden de problemen in den regel genoemd naar den wiskundige, die ze voor ’t eerst heeft opgelost (b.v. probleem van Snellius); zie verder bij de verschillende namen. Het probleem van Delos vraagt een kubus te construeeren, welks inhoud gelijk is aan ’t dubbele van een gegeven kubus.

1898
2022-05-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Probleem

Probleem - o. (...blemen), ...BLEMA, o. (-ta), eene stelling die men zichzelven of anderen ter oplossing voorstelt, bijv. : het bestaan van God of de onsterfelijkheid der ziel te bewijzen; — schaakprobleem; — eene vraag wier bedoeling niet duidelijk is, raadsel.

Lees verder
1864
2022-05-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

probleem

probleem - o. (problemen), problema, o. (problemata), vraagstuk; raadsel