Synoniemen van Probleemstelling

2020-02-27

Probleemstelling

Een probleemstelling is een kernachtige beschrijving van het probleem, inclusief aanleiding en achtergrond van het probleem.

2020-02-27

Probleemstelling

Focusgroeponderzoek verschilt niet van andere vormen van onderzoek als het gaat om het helder formuleren en uitwerken van de probleemstelling. Een probleemdefinitie bestaat uit een uitwerking van wat het probleem inhoudt en naar welke informatie men op zoek is om bijvoorbeeld het probleem beter te begrijpen.

2020-02-27

Probleemstelling

Schets van de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voorkomt. Wat was bijvoorbeeld de aanleiding?

2020-02-27

Probleemstelling

Achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voorkomt.

2020-02-27

Probleemstelling

Schets van de achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voorkomt. Wat was bijvoorbeeld de aanleiding?

2020-02-27

probleemstelling

probleemstelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-bleem-stel-ling 1. het naar voren brengen van een probleem ♢ na de probleemstelling wordt over het probleem gediscussieerd 2. wat als probleem naar voren wordt gebracht ♢ deze probleemstelling is erg onduidelijk Zelfstandig naamwoord: pro-bleem-stel-ling ...

2020-02-27

probleemstelling

de hoofdvraag die een schrijver in een rapport probeert te beantwoorden.

2020-02-27

probleemstelling

Centrale onderzoeksvraag, aangevuld met een beschrijving van het onderzochte probleem.