Wat is de betekenis van Prent(brief)kaart?

1898
2023-01-31
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Prent(brief)kaart

Prent(brief)kaart - v. (-en), geïllustreerde briefkaart.