Wat is de betekenis van Plaatje?

1999
2021-01-17
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Plaatje

Plaatje - in allerlei modieuze uitdrukkingen, zoals het - nog niet rond hebben ‘de financiering van iets nog niet geregeld hebben’; niet in het - passen ‘voor bepaalde werkzaamheden niet vereist zijn; niet gevraagd zijn om een bepaald plan tot uitvoering te brengen’; het - invullen ‘bepaalde mensen aanwijzen om een plan of werk uit te voeren’; het...

Lees verder
1998
2021-01-17
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

plaatje

Elke aas, heer, vrouw of boer. Zie ook: honneur; tophonneur

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

plaatje

o. (-s), kleine plaat; m.n. 1. (tandheelkunde) prothese met een of twee kunsttanden; 2. schilfertje: plaatjes schellak; 3. prentje, afbeelding; plaatjes verzamelen; beschouwd als iets moois: je had ze moeten zien samen, het was net een —; ook: foto; 4. grammofoonplaat: plaatjes draaien; 5. (dierkunde) Xiphophorus maculatus, een bekende aquari...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Plaatje

o. (-s), kleine plaat in alle bet.; in ’t bjjz.: 1. schilfertje: plaatje schellak; 2. prentje, afbeelding: er staan ook plaatjes in het boek; plaatjes verzamelen; — beschouwd als iets moois: je had ze moeten zien samen, ’t was net een plaatje.

Lees verder