Wat is de betekenis van Personen?

2023-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

Personen

Personen - De hiërarchie Personen bevat descriptoren voor individuele mensen en groepen mensen die geen organisaties vormen. Er zijn personen opgenomen naar het beroep of de activiteit die zij uitoefenen, zoals restauratoren, naar hun biologische of sociale rol, zoals ouders, en naar andere kenmerken zoals het aanhangen van een bepaalde overtu...

2023-12-09
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Personen

Personen - rek., waarop het ontstaan en tenietgaan van alle vorderingen en schulden wordt aangeteekend. Wordt vaak onderverdeeld in: „Debiteuren” en „Crediteuren”. Zie ook J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel I.


Direct alle 3 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Personen

zie Lieden.