Wat is de betekenis van Allegorische personen?

2024-02-22
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Allegorische personen

Allegorische personen zijn voorstellingen van gepersonifieerde denkbeelden en toestanden. Zij ontstaan uit een streven der verbeelding, om het algemeene, dat als zoodanig uitsluitend tot het gebied van het denken behoort, aanschouwelijk te maken, aan het doode leven te schenken en aan de gedachte een ligchaam te geven. Deugd en ondeugd, voor...