Wat is de betekenis van Werkzame personen?

2024-02-22
Begrippenlijst arbeid

UWV (2017)

Werkzame personen

Werkzame personen zijn alle mensen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen behoren alle personen die: - betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor 1 of enkele uren per week; - arbeid verrichten waarvan de beloning weliswaar aan de registratie door...

2024-02-22
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Werkzame personen

Alle mensen die werken, ook al is het maar een of enkele uren per week (Boerdam, Dorenbos e.a., 1996).