Wat is de betekenis van overleggen?

2018
2021-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overleggen

overleggen - regelmatig werkwoord uitspraak: o-ver-leg-gen 1. het laten zien ♢ u moet wel de bewijsstukken overleggen aan de rechter 2. iets met elkaar bespreken ♢ ze overlegden met elkaar over...

Lees verder
1950
2021-01-22
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Overleggen

(overloogde, heeft overloogd), met loog overgieten.

1898
2021-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overleggen

Overleggen (legde of leide over, heeft overgelegd, overgeleid), iets ergens overheen leggen: ge moet er een doek overleggen; — (van schaatsenrijders) beurtelings den eenen voet over den anderen plaatsen, onder het rijden; — (muz.) (bij het bespelen van een instrument) een langeren vinger over een korteren heenzetten; — naar de a...

Lees verder
1898
2021-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Overleggen

zie Denken.