2019-12-07

Overige kerken in Den Helder

De voorm. Evang. Luth. kerk (Westgracht 66-69) is een achthoekige kerk met dakruiter, gebouwd in 1854-'56 naar ontwerp van C.I. Bollee en rond 1980 verbouwd tot woningen. Uit 1858 dateert de sobere Doopsgez. vermaning (Kerkgracht 49). Vroeg-20ste-eeuws zijn de Evang. Luth. kerk (Wezenstraat 66-70; 1913, J. Pelser), nu Ned. Geref. kerk, en de Chr. Geref. kerk (Steengracht 25; 1918, J. Visser). Voorbeelden van moderne kerken in Nieuw Den Helder zijn de traditionalistische kerk van het Apost. genoo...