Overige kerken in Den Helder betekenis & definitie

De voorm. Evang. Luth. kerk (Westgracht 66-69) is een achthoekige kerk met dakruiter, gebouwd in 1854-'56 naar ontwerp van C.I. Bollee en rond 1980 verbouwd tot woningen. Uit 1858 dateert de sobere Doopsgez. vermaning (Kerkgracht 49). Vroeg-20ste-eeuws zijn de Evang. Luth. kerk (Wezenstraat 66-70; 1913,

J. Pelser), nu Ned. Geref. kerk, en de Chr. Geref. kerk (Steengracht 25; 1918, J. Visser). Voorbeelden van moderne kerken in Nieuw Den Helder zijn de traditionalistische kerk van het Apost. genootschap (Sumatrastraat 16; 1937), de voorm. (Geref.) Duinkerk (J. Verfailleweg 220; 1956, J.J. van der Lek), de (Herv.) Johanneskapel (Waddenzeestraat 2; 1957, J.A. Peters en G.J. Roelofs), de (Herv.) Opstandingskerk (H.A. Lorentzstraat 59; 1958, J.A. Peters en G.J. Roelofs) met vrijstaande opengewerkte betonnen klokkentoren en de traditionalistische R.K.

St.-Nicolaaskerk (Haringvlietweg 2; 1961-'62, C.M. van Moorsel) met brede toren.

Gepubliceerd op 26-05-2017