Wat is de betekenis van outsourcing?

2020
2021-04-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

outsourcing

uitbesteding aan derden. uitbesteding door bedrijven en instellingen van bepaalde activiteiten aan derden. Voorbeelden: Interessant wordt wat het effect zal zijn van outsourcing op de machtsverhoudingen in het bedrijfsleven. http://www.managementconsultant.nl/tydschrift/mc200107af.html, 2001 In de kleine helft van de bedrijve...

Lees verder
2018
2021-04-22
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Outsourcing

Het uitbesteden van delen van het productieproces aan bedrijven in het buitenland.

2018
2021-04-22
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Outsourcing

Uitbesteding, inhuren van een dienstverlener voor het uitvoeren van taken die voorheen intern werden verricht. Bron: Begrippen in de logistiek.

Lees verder
2016
2021-04-22
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Outsourcing

Outsourcing is het uitbesteden van taken die voorheen intern binnen een onderneming werden uitgevoerd. Binnen de logistiek wordt outsourcing gebruikt om de transport van goederen door een externe partij te laten uitvoeren. Onderneming kunnen binnen hun bedrijfsvoering ervoor kiezen om bepaalde taken te laten uitvoeren door externe partijen. Dit is...

Lees verder
2005
2021-04-22
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Outsourcing

Het uitbesteden van werkzaamheden aan in die werkzaamheden gespecialiseerde bedrijven.

2003
2021-04-22
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

outsourcing

outsourcing - Engelse term voor uitbesteden van activiteiten of het afstoten daarvan omdat zij niet tot het kernterrein van een bedrijf behoren. Kan zowel producten als diensten betreffen.