Wat is de betekenis van uitbesteding (outsourcing)?

1997
2021-02-25
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

uitbesteding (outsourcing)

Het laten verrichten van werkzaamheden door gespecialiseerde ondernemingen (‘onderaanneming’).