Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 29-10-2020

outsourcing

betekenis & definitie

uitbesteding aan derden.

uitbesteding door bedrijven en instellingen van bepaalde activiteiten aan derden.

Voorbeelden:
Interessant wordt wat het effect zal zijn van outsourcing op de machtsverhoudingen in het bedrijfsleven.
http://www.managementconsultant.nl/tydschrift/mc200107af.html, 2001

In de kleine helft van de bedrijven daalt het eigen personeelsaantal als gevolg van outsourcing.
De Standaard, 2002

De outsourcing heeft betrekking op 221 personen.
De Standaard, 1997

Outsourcing is het gevolg van het bekende adagium: terugtrekken op de kerntaken en uitbesteden van de restopdrachten.
http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm, 1998

Sander Gieling behandelde een aantal voorbeelden waarbij spelers als het ware zich zelf dwingen tot bijvoorbeeld outsourcing.
https://secure.nederland.net/www.ngi.nl/index.php?menuitem=nieuws