Synoniemen van Opsteken

2020-01-27

Opsteken

Opsteken - (stak op, heeft en is opgestoken), door steken omhoogbrengen: hooi opsteken; — (steenfab.) de bewerkte klei met de hand afsteken en op de vormtafel leggen; — het haar opsteken, met haarspelden op het hoofd vaststeken; — in de hoogte heffen : zijn vinger, de hand opsteken; — de handen opsteken, ten teeken van onderwerping, niet langer te willen vechten; — den vinger opsteken (in school), om verlof tot iets te vragen; — zijne vingers voor iets durven opsteken, er een eed op...

2020-01-27

opsteken

(ov ww; stak op; h. opgestoken) GY — i benen recht omhoog in de lucht steken, bv. uit vouwhang(zwaai) aan de ringen naar omgekeerde hang. • Wie kan uit hurkzit achteroverrollen en meteen tot handstand opsteken? (WIEMA) 2 vergroten van de zwaai in vouwhang aan de ringen door aan het einde van iedere voor- en achterzwaai, even voor het dode punt, het lichaam in de heupen iets uit te strekken en daarna weer te buigen.

2020-01-27

Opsteken

zie Aansteken.

2020-01-27

opsteken

Het omhoogbrengen van een metseldraad.

2020-01-27

opsteken

opsteken - onregelmatig werkwoord uitspraak: op-ste-ken 1. ervoor zorgen dat je iets kunt of weet ♢ ik heb veel opgestoken op deze school 2. laten branden om op te roken ♢ Maikel steekt een sigaret op 3. beginnen te waaien ♢ 's avonds stak er een storm op Onre...

2019-04-28

Beuren — innen — ontvangen — opsteken

Alle duiden het bezit nemen van geld aan. Ontvangen is het algemeene woord, waarmede tevens wordt aangeduid dat er overgifte plaats heeft. Aan innen is de bijgedachte eener vordering verbonden. Beuren ziet meer op het nemen van het geld, dat voor overgereikte waren is neergelegd op tafel of toon¬bank, terwijl in opsteken de gedachte ligt van geld in den zak steken. Ik heb het geld, dat gij mij door uw knecht gezonden hebt, behoorlijk ont¬vangen. Hoewel ik niet geloof dat mij zooveel toek...

2020-01-09

Ergens de vingers voor durven opsteken

ergens zeker van weten dat het een eerlijke zaak is

2019-04-30

Aansteken—ontsteken—opsteken—in brand steken—brandstichten—brand veroorzaken—vuurmaken

Iets aan het branden brengen, doen ontvlammen. Opsteken wordt bijna uitsluitend van tot licht geven bestemde dingen gezegd (uitgezonderd eene pijp of sigaar opsteken in de beteekenis van gaan rooken), ontsteken alleen van hetgeen als vuur brandt of ontvlamt, aansteken geldt van beide. Ontsteken onderstelt het aanwezig zijn van brandstof, die maar even met vuur behoeft in aanraking te komen om te branden, wat bij aansteken niet altijd het geval is. Men steekt eene kaars, eene lamp op en aan; krui...

2019-07-11

empocheeren

empocheeren, - in den zak steken; opsteken.

2019-09-19

empocheren

in de zak. steken, opsteken, opstrijken.

2018-09-02

Duimelen

DUIMELEN, (duimelde, heeft geduimeld), (gew.) opsteken tot zich halen. Vgl. beduimelen.

2019-10-14

Cigaret

Voor velen het enige dat zij m ’t leven opsteken.

2018-09-02

Gaffelen

GAFFELEN, (gaffelde, heeft gegaffeld), (hooi, koren, gras enz.) met de gaffel opsteken.

2018-12-06

2. VIEREN

2. VIEREN - (vierde, heeft gevierd), (zeew.) vuren, opsteken, lantaarns uithangen; — (gew.) het viert in het Westen, het weerlicht.

2017-05-30

sorrygebaar

gebaar in het verkeer waarbij iemand zich verontschuldigt door het opsteken van een hand met de palm naar buiten

2019-09-26

aansteken

stak h. -gestoken (1 vastmaken; 2 aan het branden brengen, opsteken van licht; 3 beginnen uit iets te tappen, openslaan; 4 besmetten): 1 een zool, een gesp even -; 2 de kaars, een sigaar —; 3 een vat bier —; 4 die typhuslijder zal al de zieken-; een aangestoken peer, beginnende te rotten, door insecten beknaagd; spreekw. Eén schurftig schaap kan een hele kudde -, fig. één slecht mens kan velen bederven.

2018-12-06

WAKKEREN

WAKKEREN - (wakkerde, is gewakkerd), opsteken, in kracht toenemen: de wind wakkert; tot bloei geraken, goed gaan (b.v. van eene nering); —, aanwakkeren, opwekken.

2019-08-09

Kortsluiting

Als het donker is en je wilt de lamp opsteken, dan draai je een knopje om, en ogenblikkelijk flitst het licht aan. Voor onze voorvaderen uit den tijd van den 80-jarigen oorlog zou dit een wonder zijn en je zou toen kans gelopen hebben als tovenaar veroordeeld te worden, wanneer je zoiets had gedaan. Wat gebeurt er eigenlijk, als je het knopje omdraait? Je sluit den stroomkring, zodat de electrische energie uit de huisleiding door den draad van de lamp kan stromen. Doordat de draad een hogen weer...

2018-12-06

VLECHT

VLECHT - v. (-en), wat gevlochten is, gevlochten haarlok; eene vlecht breien, opsteken, losmaken; — trens, mat; — (ontl.) vlechtvormig bloedvat; — (geneesk.) zekere huidziekte. VLECHTJE, o. (-s).

2018-09-12

Hansoppen

HANSOPPEN, (Z. A.) (hansopte, heeft gehansopt), de handen opsteken, zich overgeven, onderwerpen (Eng. to hands up). HANSOPPER, m. (-s), (Z. A.) iem. die zich vrijwillig overgeeft.