opsteken betekenis & definitie

Het omhoogbrengen van een metseldraad.