Wat is de betekenis van Oponthoud — verblijf?

1898
2022-05-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Oponthoud — verblijf

Verblijf beteekent zoowel de daad van ver¬blijven als de plaats van verblijf (zie woning.) Gedurende mijn verblijf ten uwent. Dat is een onaangenaam verblijf. Oponthoud wordt gezegd van een kortstondig vertoeven op eene plaats, waar men niet woont, of waar men zijns ondanks blijven moet. Tijdens ons oponthoud te Parijs. Het hooge water veroorza...

Lees verder