Wat is de betekenis van Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)?

2017
2022-06-24
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)

Machtiging tot Voorlopig verblijf is een visum waarmee een vreemdeling naar Nederland kan reizen om hier een verblijfsvergunning aan te vragen bij de gemeente of IND. Voordat de MVV wordt verstrekt, wordt gecontroleerd of de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden om in Nederland te verblijven. De MVV wordt aangevraagd en uitgereikt op een Nederla...

Lees verder
2017
2022-06-24
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Begrippen Immigratie- en Naturalisatiedienst

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

De vreemdeling vraagt een mvv aan als hij uit een mvv-plichtig land komt en langer dan 90 dagen in Nederland wil blijven. Met een mvv kan hij naar Nederland reizen. De mvv is een visum dat in zijn paspoort wordt geplakt (als sticker). De ambassade of het consulaat zal het reisdocument (paspoort) controleren en daarna de mvv in het paspoort plakken....

Lees verder