Wat is de betekenis van Rechtmatig verblijf?

2017
2022-05-20
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Rechtmatig verblijf

Het rechtmatig verblijf is het verblijf van een vreemdeling in Nederland op grond van artikel 8 Vreemdelingenwet 2000. Met de invoering van de verbeterde asielprocedure per juli 2010 wordt aan artikel 8 Vw 2000 een extra grond voor rechtmatig verblijf toegevoegd, waarmee ook de definitie van dit begrip wordt verbreed; de uitbreiding betreft het rec...

Lees verder