Wat is de betekenis van Opmerkzaamheid en belangstelling?

1946
2021-03-09
Ensie 1946

Ensie deel 1, 1946, Harmen de Vos, Philip Kohnstamm.

Opmerkzaamheid en belangstelling

Wanneer wij de onderscheiding van kennis, gevoel en wil als de scheiding van de drie essentieel verschillende delen van het bewustzijn hadden voorgesteld, zou het zeker niet geoorloofd zijn, op deze plaats en onder dit hoofd opmerkzaamheid en belangstelling ter sprake te brengen. Want de toestanden door die woorden aangeduid, hebben zeker ook hun e...

Lees verder