Wat is de betekenis van Ophelderen?

2018
2022-08-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ophelderen

ophelderen - regelmatig werkwoord uitspraak: op-hel-de-ren 1. zeggen wat het betekent ♢ alle onduidelijkheden zijn opgehelderd Regelmatig werkwoord: op-hel-de-ren ik helder op (... ik ophelder) ...

Lees verder
1973
2022-08-11
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ophelderen

(helderde op, heeft en is opgehelderd), I. (onoverg.) weer helder of helderder worden: de lucht heldert op, de wolken verminderen; (fig.) zijn gelaat helderde daarvan op, hij werd opgeruimder, keek vrolijker; II. (overg.) toelichten, verduidelijken, verklaren: iets raadselachtigs ophelderen; een misverstand uit de weg ruimen.

Lees verder
1952
2022-08-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ophelderen

v., forklearje, ophelderje, fordûdlikje; (van de lucht), ôfskjinje, ôfstrike, opklearje, opblierje, -glimkje, -wierje.

1950
2022-08-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ophelderen

(helderde op, heeft en is opgehelderd), 1. (onoverg.) een nieuwe glans krijgen: je moet de tafel met warme doeken opwrijven, daarvan zal zij ophelderen; weer helder of helderder worden: de ruiten, de spiegel is goed opgehelderd ; — het weer, de lucht heldert op,de wolken verminderen ; — (fig.) zijn gelaat helderd...

Lees verder
1937
2022-08-11
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ophelderen

helderde op, h. (2), i. (1) opgehelderd (1 helder worden, inz. van weer, lucht; 2 verklaren; toelichten): 1. de lucht helderde op; fig. zijn gelaat helderde op, hij keek vrolijker; 2. ik heb het hem opgehelderd.

Lees verder
1898
2022-08-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ophelderen

Ophelderen (helderde op, heeft en is opgehelderd), een nieuwen glans krijgen : ge moet de tafel met warme doeken opwrijven, daarvan zal zij ophelderen; — helderder worden : de 'ruiten, de spiegel is goed opgehelderd; — het weer, de hecht heldert op, de wolken verminderen; — zijn gelaat helderde daarvan op, hij werd opgeruim...

Lees verder