Wat is de betekenis van Ophalen?

2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ophalen

ophalen - regelmatig werkwoord uitspraak: op-ha-len 1. komen halen om mee te nemen ♢ komt je vader je ophalen op het vliegveld? 2. weer weten hoe het was ♢ ik moet mijn wiskunde ophalen ...

Lees verder
1998
2021-07-27
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

ophalen

halen

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ophalen

(haalde op, heeft en is opgehaald), 1. opwaarts, omhooghalen: de gordijnen zijn kleding, sokken -, naar boven sjorren als ze afgezakt zijn; het gordijn (in de schouwburg); 2. uit de diepte naar boven halen, m.n. uithet water halen: de netten uit het water trekken om te zien of er wat gevangen is; zijn neus -, sterk door de neus opsnuiven; (ook) (g...

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ophalen

v., ophelje; (van verspreide voorwerpen), (op)fandelje; zijn hart —, to gast gean; de schouders —, oan ’e skouders lûke.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ophalen

(haalde op, heeft opgehaald), 1. opwaarts, omhooghalen: de gordijnen, de brug ophalen; zijn kleren ophalen, naar boven sjorren wijl ze afgezakt zijn; — een boot, een schip ophalen, op de oever, op de scheepshelling om hersteld te worden; — de zeilen ophalen, hijsen; — een valbrug ophalen;het...

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ophalen

Ophalen (haalde op, heeft opgehaald), opwaarts, omhoog halen: de gordijnen, de brug ophalen; zijn kleeren ophalen, wijl ze afgezakt zijn; eene boot, een schip ophaten, op den oever, op de scheepshelling om hersteld te worden; — (zeew.) een schip bij den wind ophalen, met laveeren vooruitkomen, als men door terugzeilen te laag vervallen is, of...

Lees verder