2020-04-06

Operationeel management

Een businessplan geeft ook richting. Het vormt een kompas voor de organisatie hoe het de nieuwe investering vorm moet gaan geven: ‘hoe gaan we het doen, welke mensen zijn erbij betrokken, wat wordt van hen verwacht en hoeveel inzet is van hen benodigd’. Het plan moet hier antwoorden op geven. Managers hebben daarmee een duidelijk beeld voor ogen en kunnen doelgericht aan de slag. De ontplooide bedrijfsactiviteiten kunnen in de tijd worden afgezet tegen het opgestelde plan. Vervolgens kan het man...