Wat is de betekenis van Scientific management?

2024-07-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Scientific management

Scientific management, ook wel bekend onder de naam Taylorisme, is een managementstroming die zich richt op de wetenschappelijke inrichting van bedrijfsprocessen op de werkvloer. De grondlegger van scientific management is Frederick Taylor, die arbeid puur als iets analytisch zag. Scientific management vond zijn oorsprong eind 19e eeuw. In het begi...

2024-07-21
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Scientific management

Wetenschappelijke bedrijfsvoering. Op grond van wetenschappelijke studie de bedrijfsvoering verbeteren en de organisatiestructuur zodanig aanpassen dat de leiders weten hoe zij daarin moeten functioneren.

2024-07-21
Leerboek HRM

Frits Kluijtmans (2010)

Scientific management

Management- en organisatietheorie die stelt dat een organisatie het meest doelgericht en efficiënt zal zijn, wanneer deze zo rationeel en wetenschappelijk ontworpen wordt.

2024-07-21
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Scientific Management

Een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet een brede visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren, toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten.

2024-07-21
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Scientific management

Term uit de organisatieleer. Het geheel van organisatietheorieën, benaderingswijzen, mensbeelden, principes, veronderstellingen en vuistregels, gericht op de organisatie van de arbeid op basis van min of meer wetenschappelijk gefundeerde methodes van bedrijfsvoering, met het doel te komen tot oplossingen voor het vraagstuk van de arbeidsproduktivit...

2024-07-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Scientific management

(Eng.), in het Ned. meestal wetenschappelijke bedrijfsorganisatie genoemd, is ingevoerd door Taylor. Het doel was om de organisatie van het bedrijfsleven wetenschappelijk te oriënteeren. Allereerst was er een algemeene toename in het toepassen van de natuurwetenschappen op het gebied van de techniek, daarop volgden de psychologisch-medische we...