Operationeel management betekenis & definitie

Een businessplan geeft ook richting. Het vormt een kompas voor de organisatie hoe het de nieuwe investering vorm moet gaan geven: ‘hoe gaan we het doen, welke mensen zijn erbij betrokken, wat wordt van hen verwacht en hoeveel inzet is van hen benodigd’. Het plan moet hier antwoorden op geven.

Managers hebben daarmee een duidelijk beeld voor ogen en kunnen doelgericht aan de slag. De ontplooide bedrijfsactiviteiten kunnen in de tijd worden afgezet tegen het opgestelde plan. Vervolgens kan het management waar nodig de koers of het plan bijstellen.

Voor managers gelden voor hun beoogde investeringsplan waarschijnlijk slechts een van bovenstaande vier doelstellingen als centrale aandachtspunt. Zij moeten zich echter niet beperken tot deze ene doelstelling: het is beter wanneer het plan aan alle vier de doelstellingen voldoet. Daarmee kunnen zij het beste garanderen dat alle belanghebbenden voor het businessplan elk hun specifieke aandachtspunten terugzien. Maar als het goed is dan is dat geen lastige opgave: een goed businessplan zal namelijk vrijwel automatisch alle vier de hoofddoelstellingen beantwoorden.