Wat is de betekenis van Oost-Pruisen?

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oost-Pruisen

voorm. Pruisische prov. aan de Oostzee, tussen de Weichsel en de Memel. 52.731 km2, 3.337.000 inw. Thans verdeeld tussen Rusland en Polen. Grotendeels vlak, in het Z. eindmorenen; rijk aan meren (3300), uitgestrekte venen. Eigenaardige kust met grote Nehrungen. Zuivelbereiding, land- en bosbouw. Scheepsbouw, ijzer-, glas-, hout-, papierindustrie. H...

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

OOST-PRUISEN

voormalige Pruisische provincie, tot 1945 deel uitmakend van Duitsland. Sindsdien is het zuidelijk deel bij Polen, het noordelijk deel, w.o. de oude hoofdstad Koningsbergen, bij de Sovjet-Unie ingelijfd. GESCHIEDENIS De Pruisische provincie Oost-Pruisen ontstond in 1772, toen Frederik de Grote bij de eerste Poolse Deling Pommerellen en Kulmerland...

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Oost-pruisen

prov. i/h N.O. v. Pruisen. 39 076 km2, 2,3 mill. inw., v/d Weichsel tot de Memel, v/h overig Pruisen gescheiden (sinds Verdrag v. Versailles 1919) d/d Poolschen corridor en de vrije stad Danzig. Omvat een vruchtbare kustvlakte, een aantal heuvels en het Pruisisch Merenplateau. Landbouw, paardenfokkerij (Trakehnen, waarvan de Trakehner hengsten), bo...

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oost-Pruisen

Meest O. provincie van Duitschland; in het N. begrensd door de Memel, in het W. door de Nogat; hoofdstad Koningsbergen. Deze prov. is sinds het verdrag van Versai lies door den Poolschen corridor geheel van het overige Duitschland afgescheiden. Het N. deel, het Memelgebied, is er toen af gegaan. Opp. 36 992 km2. Ruim 2 333 000 inw. (1933), meest Lu...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Oost-Pruisen

(o:st-’pruisən) o. oostelijk gedeelte van Pruisen.

2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oost-Pruisen

vm. Pruisische, resp. Duitse provincie. De naam ontstond in 1772 toen Pruisen het noordwestelijk deel van Polen annexeerde als WestPruisen. Na de Eerste Wereldoorlog werd OostPruisen krachtens het Verdrag van Versaüles door de Poolse corridor van het overige Duitsland afgesneden. In 1945 werd het noorden van Oost-Pruisen door de USSR en het z...

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oost-Pruisen

Oost-Pruisen - ; thans 38.500 K.M.2; 2 mill. inw.; 58 per K.M.2, behoort tot de dunst-bevolkte streken van Pruisen. In het land der Slavische Masuren heeft een volksstemming plaats gehad, die ten voordeele van ’t blijven bij Duitschland verloopen is. 84 % Protest.; 81,5 % der bewoners zijn Duitschers, 4,36% Litauen in ’t N.O. en 8,83 % Masuren (all...

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Oost-pruisen

het oostelijke gedeelte der' provincie Pruisen van het koninkrijk van diem. naam, grenst ten n. aan de Oostzee en Litauen, ten o. aan Litauen, ten z. aan Polem. en ten w. aan W.-Pruisen. Het land levert vlas, graan, peulvruchten, een weinig tabak, maar vooral veel hout en turf, terwijl visscherij, ganzen- en bijenteelt, paardenfokkerij, de laa...

2024-02-22
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Oost-Pruisen

het ooslgedeelte der pruisische prov. Pruisen, tevens het oostelijkste gedeelte der pruieische monarchie, begrensd door russisch Litauen, het koninkrijk Polen, Wesl-Pniisen en de Oostzee, bevat de twee regeeringsdistricten Koningsbergen en Gumbimten, is ruim 706 vierk. mijlen groot, en heeft 1,700,000 bewoners.