2020-02-19

Ontwatering

Ontwatering - 1) of drainage, de afvoer van water, dat zich in een grondwerk bevindt. Onder de o. van een weg verstaat men b.v. niet de afwatering, d. i. den afvoer van oppervlaktewater, maar de loozing van het water, dat zich in het weglichaam bevindt. O. bereikt men in poreuzen grond door behoorlijke afwatering ter zijde van het werk. Bij zwaren en dichten grond moet men soms op kunstmatige wijze de o. bevorderen, b.v. door het aanleggen van kanalen, welke met poreus materiaal, zooals puimstu...