Wat is de betekenis van Aureus?

2017
2021-09-27
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Aureus

Aureus - Eerste officiële gouden munt door I. Caesar in Rome in 49 v.C. ingevoerd. De eerste munten, met een waarde van 100 sestertiën, droegen de beeltenis van L. Munatius Plancus. Onder het keizerrijk en meer bepaald onder Augustus, Marcus Aurelius en Caracalla werden nieuwe gouden aurei geslagen, doch telkens met verminderd gewicht, al bleef de...

Lees verder
2000
2021-09-27
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

aureus

áúreus (-a, -um), - van Lat. aurum, goud: gouden, goudgeel.

1990
2021-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

aureus

aureus - Gouden munten die in de Romeinse wereld ten tijde van Caesar tot Constantijn werden gebruikt, maar hoofdzakelijk in de latere periode van de Romeinse Republiek en de middenperiode van het Romeinse Keizerrijk.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Aureus

[Lat., gouden], m. (-rei), Romeinse gouden munt. Ten tijde van Caesar had de munt een waarde van 25 denarii en woog 1/40 pond = 8,18 g, een gewicht dat onder latere keizers verminderde. Door keizer Constantijn de Grote (306—37) werd de aureus door de solidus vervangen die1/72 pond = 4,55 g woog.

Lees verder
1962
2021-09-27
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Aureus

Gouden Rom. munt*, in de keizertijd, 25 denariën* waard, door Konstantijn vervangen door de solidus*.

1939
2021-09-27
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Aureus

(Lat. aureus = gouden; < aunim = goud). Gulden, als adjectief gebruikt bij constructies of stellingen van bijzonder belang. Vb. → Sectio aurea

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aureus

Aureus - (Lat., = gouden) of aureus nummus, gouden munt en wel meestal: de Rom. gouden eenheidsmunt. Hoewel een gouden munt met Januskop reeds in de 3e eeuw v. Chr. en daarna ook vermeld wordt, liet vooral Caesar deze munten in grooten getale slaan: 1/40 pond goud, 8,19 g; waarde ca. 13 gld. 1 aureus = 25 denariën = 100 sestertiën. Het gewicht werd...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aureus

Aureus - (denarius aureus), Romeinsche gouden munt, ten tijde van Caesar ter waarde van 25 denarii, in gewicht van 1/40 pond = 8.18 gr., welke waarde onder de latere keizers verminderde. Door keizer Constantijn den Groote (306-337) werd de Aureus door den Solidus vervangen, die 1/72 pond woog.

1910
2021-09-27
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Aureus

Aureus - nummus aureus of solidus, rom. gouden munt van 25 denariën of 100 sestertiën. Onder Augustus, toen de munt nog onvervalscht was, had de aureus eene innerlijke waarde van ruim ƒ12,50 van onze munt; men moet echter in het oog houden, dat destijds de waarde van het goud tegenover het zilver geringer was dan thans, hetgeen ook u...

Lees verder