Wat is de betekenis van Nova Zembla?

2023-12-12
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Nova Zembla

Aan het einde van de 16de eeuw zochten Nederlanders en Engelsen een noordelijke vaarroute naar China. Zij meenden dat die korter en veiliger zou zijn dan de zuidelijke route langs Kaap de Goede Hoop. Maar veel verder dan het eiland Nova Zembla - voor het eerst in 1553 door een Engelse expeditie bereikt - zouden zij niet komen.

2023-12-12
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Nova Zembla

Nova Zembla - In het Rijksmuseum was in 1980 een tentoonstelling te zien van gerestaureerde prenten, afkomstig uit een verzameling voorwerpen die Barentsz en Van Heemskerck* na hun overwintering in 1596-1597 op Nova Zembla achterlieten. De prenten werden in 1871 teruggevonden, maar door de kou waren ze aaneengekoekt tot een harde massa van papier-m...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Nova Zembla

Nova Zembla [Russ. novaja zemlja, nieuw land], Russische eilandengroep tussen de Barentsz-zee en de Kara Zee. In de winter van 1596-1597 overwinterden Jacob van → Heemskerck, Willem → Barentsz. en De → Rijp hier noodgedwongen, nadat hun poging een → noordoostelijke doorvaart naar Indië te vinden door schipbreuk was mislukt.

2023-12-12
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nova Zembla

(Russ.: Novaja Zemla), Russische eilandengroep tussen de Barentsz Zee en de Kara Zee. In de winter 1596-97 hebben → J.van Heemskerck, → W. Barentsz. en De Rijp hier overwinterd tijdens hun poging de → noordoostelijke doorvaart te vinden.

2023-12-12
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nova Zembla

(Nowaja Semlja), Russisch eiland in de N. IJszee. Ong. 95.000 km2, 100 inw. (pelsjagers). Bekend geworden door de overwintering van Willem Barentsz en zijn reisgenoten in 1594.

2023-12-12
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NOVA ZEMBLA

of Nowaja Semlja (het Nieuwe Land), dubbel eiland in de Noordelijke Ijszee, tot de Archangel Oblast behorend, ligt tussen 70° 31' (kaap Kussow) en 770 6' N.Br. (Ijskaap) en tussen 51° 35' en 69° 2' O.L. v. Gr. Het wordt in het O. door de Karische Zee bespoeld en is in het Z. door de Karische Straat van het eil...

2023-12-12
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Nova zembla

(Russ. Nowaja Zemlja), Russ. dubbel-eil. i/d N. IJszee tusschen Barentszee en de Zee v. Kara, bekend d/d overwintering aldaar v/d Holl. zeevaarder Barèntsz en zijn manschappen. Oppervl. 41 000 km2, aantal inw. 100. De sowjet-regeering vestigde er in 1923 een meteorologisch station.

2023-12-12
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nova Zembla

(Russ. Nowaja Zemlja = Nieuw Land), 900 km lang dubbeleiland, voortzetting van den Oeral, ten N. van Rusland, en sinds 1877 Russ. bezit; opp. 91080 km2. De N. punt ligt op 77° N. In het midden Cambrische en Devonische gesteenten met veel tuf Overwintering van Barentz op Nova Zembla (1536-’97). Prent uit een oude reisbeschrijving v. d. to...

2023-12-12
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Nova Zembla

eigenlijk Nowaja Semlja (nieuw land) is de naam van een tweetal eilanden, tussen de Barentszee en de Karische zee gelegen, die tot Rusland behoren. Er is een Noorder- en een Zuidereiland. In den zomer is het zuidelijkste deel ijsvrij, omdat een tak van den Golfstroom er langs stroomt; hier groeien enige dwergberken en zelfs enige bloemdragende plan...

2023-12-12
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nova zembla

Nova zembla, - bekend als het eiland, waar Heemskerk en Barends in 1596 overwinterden. De Westkust vertoont talrijke fjorden. Het gebergte, welks kam tot 1400 M. stijgt, is een voortzetting van de Oeral. Aan mineralen levert het steenkool en ijzererts. Gemiddelde jaarlijksche temperatuur is 0,9° C. Fauna: behalve wolf, ijsbeer en rendier vele pelsd...

2023-12-12
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nova Zembla

(Russ.: Novaja Zemla), Russische eilandengroep tussen de Barentsz Zee en de Kara Zee, bestaande uit het Noordereiland (48 900 km2), Zuidereiland (33 275 km2) en enkele kleinere eilanden (ca. 1000 km2). De eilanden worden als een voortzetting beschouwd van de Oeral. In de winter van 1596—97 hebben J.van Heemskerck, W.Barentsz en De Rijp op Nov...

2023-12-12
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Nova Zembla

Nova Zembla of Nowaja Semlja (Het Nieuwe Land), eene eilandengroep in de Noordelijke IJszee, tot het gouvernement Archangel behoorend, ligt tusschen 701/2—77° en N. B. 51— 71° O.L. van Greenwich, wordt in het oosten bespoeld door de Karische Zee en is in het zuiden door de Karische zeeëngte van het eiland Waigatsj gescheiden. Zij heeft eene oppervl...