Wat is de betekenis van Nieuwsgierig aagje?

2024-04-18
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

nieuwsgierig aagje

buitengewoon nieuwsgierig persoon. vrouw die buitengewoon of al te nieuwsgierig is; ook: meisje dat of man, jongen die zeer nieuwsgierig of al te nieuwsgierig is; buitengewoon nieuwsgierig persoon. Vernoemd naar de hoofdpersoon in een bekende zeventiende-eeuwse klucht, die verschillende bewerkingen kende en waarvan de bekendste wordt toeg...

2024-04-18
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Nieuwsgierig aagje

Een nieuwsgierig aagje is een Nederlands begrip om aan te geven dat iemand erg nieuwsgierig is. Het begrip komt uit het verhaal: 'Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen'. Het verhaal gaat over Aagje, de nieuwsgierige vrouw van een smid uit Enkhuizen. Aagjes man wordt vaak bezocht door de schipper Freekbuur,...

2024-04-18
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Nieuwsgierig aagje

iemand die over van alles weten wil waar die niets mee te maken heeft

2024-04-18
Gezegden

Riemer Reinsma (1998)

NIEUWSGIERIG AAGJE

Wanneer leefde NIEUWSGIERIG AAGJE? Verkeerde vraag. Ze heeft nooit geleefd. Nieuwsgierig Aagje was een personage in een zeventiende-eeuws verhaal. In 1655 verscheen ‘Het kluchtigh Avontuurtje van ’t Nieuwgierigh Aeghje van Enckhuysen’, dat als een soort bijlage was toegevoegd aan een boek van Jan Zoet met de titel °t Leven en...

2024-04-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Nieuwsgierig Aagje

al of niet met het toevoegsel van Enkhuizen, gebezigd voor een nieuwsgierig persoon, en zowel op mannen als op vrouwen toegepast. Het eerst aangetroffen als opschrift in een kluchtboek van 1645 De Gaven van de milde St. Marten: „Kluchtig Avontuurtje van ’t nieuwsgierig Aegje van Enkhuisen”, waarin het wedervaren wordt geschetst va...

2024-04-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nieuwsgierig Aagje

(v. Enkhuizen) heette reeds de hoofdpersoon van een in de 17e eeuw populair verhaal: Kluchtig avontuurtje van 't n. A. v. E.; ook in kluchtspelvorm behandeld.

2024-04-18
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Nieuwsgierig Aagje

Deze zegswijze, zonder of met het bijvoegsel van Enkhuizen, is ontleend aan ‘T Leven en Bedrijf van Clement Marot. Uit het Fransch in het Nederduyts vertaalt Door Jan Soet’. Aan het einde volgt een ‘Bijvoeghsel, Bestaende in verscheyde Quinckslagen en aerdige Poetsen, op de voorgaende Materie dienende’ en daaronder ko...

2024-04-18
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Nieuwsgierig Aagje

al of niet met het toevoegsel van Enkhuizen, gebezigd voor een nieuwsgierig persoon, en zowel op mannen als op vrouwen toegepast. Het eerst aangetroffen als opschrift in een kluchtboek van 1645 De Gaven van de milde St. Marten: „Kluchtig Avontuurtje van ’t nieuwsgierig Aegje van Enkhuisen”, waarin het wedervaren wordt geschetst va...