Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gepubliceerd op 14-10-2020

Nieuwsgierig Aagje

betekenis & definitie

al of niet met het toevoegsel van Enkhuizen, gebezigd voor een nieuwsgierig persoon, en zowel op mannen als op vrouwen toegepast. Het eerst aangetroffen als opschrift in een kluchtboek van 1645 De Gaven van de milde St.

Marten: „Kluchtig Avontuurtje van ’t nieuwsgierig Aegje van Enkhuisen”, waarin het wedervaren wordt geschetst van een vrouw uit Enkhuizen die uit nieuwsgierigheid met haar buurman, een schipper, naar Antwerpen gaat en daar deerlijk in ongelegenheid raakt. Dit is het thema van Huygens’ Trijntje Cornelis, dat echter reeds in 1653 geschreven is, terwijl hij er al in 1650 op zinspeelt; mogelijk bestond de uitdrukking dus reeds eerder. Vgl. Hd. Jungfer Neugier, Eng. (Miss) Paulina Pry, (van mannen) Paul Pry.