Wat is de betekenis van Neotenie?

2023-04-01
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Neotenie

Evolutie door een genetisch vastgelegde vertraging in de embryonale ontwikkeling waardoor evolutionaire nakomelingen van een soort juveniele kenmerken behouden als volwassene Evolutionaire veranderingen in het bouwplan van een soort vinden plaats door mutaties in de genetische machinerie die de embryonale ontwikkeling aanstuurt. O.a. kan daardoor d...

Lees verder
2023-04-01
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

neotenie

neotenie - Het behouden van jeugdige kenmerken, o.a. gedragskenmerken, in het adulte stadium. N. bij gedragskenmerken komt veel voor bij de mens en bij huisdieren.

2023-04-01
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

neotenie

(Gr., neotès = jeugd; tenein = houden), verschijnsel dat een geslachtelijk volwassen dier nog larvale kenmerken bezit (salamander: uitwendige kieuwen). Het kan ook zijn dat de dieren in de larvale periode blijven (metamorfoseren dus niet) of dat deze uitgesteld wordt (axolotl). Dit kan veroorzaakt worden door lage temperatuur of door slecht...

Lees verder
2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Neotenie

noemt men het optreden van den geslachtsrijpen toestand tijdens het onvolwassen stadium. Opvallend en regelmatig komt dit voor bij de ➝ Axolotl (Siredon mexicanum), de larve van den Mexicaanschen landsalamander, Ambylstoma mexicanum, wanneer deze in vochtige omgeving wordt gehouden. Wordt de larve buiten de vochtige omgeving gebracht, dan gaat zij...

Lees verder
2023-04-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Neoteníe

het blijven bestaan van jeugdkenmerken van individuen, organen of weefsels na de geslachtelijke rijping.

2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

neotenie

[Gr. neos, nieuw, Lat. tenere, tegenhouden, vernieuwing tegenhoudend], 1. het verschijnsel dat bij dieren die normaal op een bepaalde tijd zouden moeten metamorfoseren van larve tot volwassen dier (zoals insekten, amfibieën) deze gedaanteverwisseling wordt uitgesteld of zelfs geheel uitblijft; 2. onvolkomen ontwikkeling van een orgaan. Diere...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten