Wat is de betekenis van Neotenie?

2017
2021-04-10
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Neotenie

Evolutie door een genetisch vastgelegde vertraging in de embryonale ontwikkeling waardoor evolutionaire nakomelingen van een soort juveniele kenmerken behouden als volwassene Evolutionaire veranderingen in het bouwplan van een soort vinden plaats door mutaties in de genetische machinerie die de embryonale ontwikkeling aanstuurt. O.a. kan daardoor d...

Lees verder
2017
2021-04-10
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

neotenie

neotenie - Het behouden van jeugdige kenmerken, o.a. gedragskenmerken, in het adulte stadium. N. bij gedragskenmerken komt veel voor bij de mens en bij huisdieren.

1974
2021-04-10
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

neotenie

(Gr., neotès = jeugd; tenein = houden), verschijnsel dat een geslachtelijk volwassen dier nog larvale kenmerken bezit (salamander: uitwendige kieuwen). Het kan ook zijn dat de dieren in de larvale periode blijven (metamorfoseren dus niet) of dat deze uitgesteld wordt (axolotl). Dit kan veroorzaakt worden door lage temperatuur of door slecht...

Lees verder
1973
2021-04-10
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

neotenie

[→Gr. neos, nieuw, Lat. tenere, tegenhouden, vernieuwing tegenhoudend], 1. het verschijnsel dat bij dieren die normaal op een bepaalde tijd zouden moeten metamorfoseren van larve tot volwassen dier (zoals insekten, amfibieën) deze gedaanteverwisseling wordt uitgesteld of zelfs geheel uitblijft (e); 2. onvolkomen ontwikkeling van een orga...

Lees verder
1933
2021-04-10
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Neotenie

noemt men het optreden van den geslachtsrijpen toestand tijdens het onvolwassen stadium. Opvallend en regelmatig komt dit voor bij de ➝ Axolotl (Siredon mexicanum), de larve van den Mexicaanschen landsalamander, Ambylstoma mexicanum, wanneer deze in vochtige omgeving wordt gehouden. Wordt de larve buiten de vochtige omgeving gebracht, dan gaat zij...

Lees verder
1923
2021-04-10
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Neoteníe

het blijven bestaan van jeugdkenmerken van individuen, organen of weefsels na de geslachtelijke rijping.

Gerelateerde zoekopdrachten