2020-01-27

Negen

telw. (hoofdgetal); ’t heeft de waarde van een ranggetaal in : hoofdstuk IX; Karel IX; het is gebeurd in het jaar negen; negen December; — NEGENEN, het telw. NEGEN, beschouwd als een zelfstandig gebruikt bn. in het meerv.: negen personen: een gezelschap van negenen; deelt dit onder u negenen; zij warm met hun negenen; we zijn met zijn (ons) negenen; negen deelen van hetzelfde geheel: iets in negenen breken; negen uren : het is bij negenen, negen achtereenvolgende malen : hij deed het in nege...

2020-01-27

negen

negen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ne-gen 1. symbool waarmee het getal 9 wordt voorgesteld ♢ als je een negen haalt, betekent dat 'zeer goed' Zelfstandig naamwoord: ne-gen de negen de negens het negentje

2020-01-27

negen

(de; -s) - 9 holesbaan

2020-01-27

negen

negen - Hoofdtelwoord 1. (palindroom) het gehele getal tussen acht en tien, in Arabische cijfers 9, in Romeinse cijfers IX negen - Zelfstandignaamwoord 1. het getal 9. negen - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van nijgen ♢Wij negen ♢Jullie negen ♢Zij negen

2017-04-04

Negen uur

Negen uur -op negen uur liggen: op de linkerzij liggen. Dokters- en verpleegkundigenslang.

2017-07-14

achterste negen

→ laatste negen

2017-07-27

voorste negen

→ eerste negen

2017-07-24

eerste negen

(de) - eerste 9 holes (1 t/m 9) van een 18 holesbaan, syn. voorste negen, front nine, first nine, out, outward nine, outward half. Zelfs 18 holesbanen worden in twee helften verdeeld: de ‘outward’ en de ‘inward’ nines. In Amerika spreekt men ook wel van de front en back side. (HAYHA) → laatste negen

2017-07-25

laatste negen

(de) - laatste 9 holes (10 t/m 18) van een 18 holesbaan, syn. achterste negen, back nine, last nine, in, inward nine, inward half. → eerste negen

2017-03-01

Negen Heiligen

De Negen Heiligen is de naam van een groep heiligen die na het concilie van Chalcedon in 451 wegvluchten uit het Byzantijnse rijk naar Ethiopië. Bij dit concilie werd het Monofysitisme veroordeeld en er kwam een heksenjacht op gang tegen aanhangers van deze leer. In Ethiopië kregen deze christenen de naam Tsadkan (de Rechtvaardigen). De Negen Heiligen kwamen in een land waarvan het koninklijk hof al wel was bekeerd, maar het volk nog niet. De Negen Heiligen zetten missionarisposten op buiten d...

2017-12-04

negen uur

negen uur - Frase 1. Tijdstip van 21:00 uur 's-avonds of 09:00 uur 's-morgens

2017-02-21

muzen, de negen

De negen muzen zijn negen godinnen bij de oude Grieken (2) die de kunst en wetenschap beschermden; op afbeeldingen draagt elke godin een attribuut; Calliope: schrijfstift en schrijftafeltje voor heldendicht; Clio: boekrol voor geschiedenis; Erato: lier voor minnedicht; Euterpe: een of twee fluiten voor lyriek; Melpomene: tragediemasker voor treurspel; Polyhymnia: met elleboog op een zuil voor welsprekendheid; Terpsichore: lier voor dans (1); Thalia: komisch masker voor blijspel; Urania: linkerha...

2017-05-30

negen-tot-vijfmentaliteit

mentaliteit waarbij een werknemer plichtmatig zijn werk doet, meestal tussen negen uur 's ochtends en vijf uur 's middags, en moeilijk bereid of in staat is hiervan af te wijken; arbeidsmoraal van iemand die plichtmatig zijn werk doet, vaak tussen negen en vijf uur overdag, maar die niet bereid is tot iets extra's of tot overwerk

2017-06-22

Acht altijd, negen nooit

Ook: eight ever, nine never (Eng.) Ezelsbruggetje om te onthouden hoe men als leider een kleur moet behandelen wanneer de tegenpartij in die kleur (van oorsprong) de vrouw en drie of vier kleine kaarten bezit. Heeft de leider met de dummy samen van oorsprong acht kaarten, dan is snijden over de vrouw het meest kansrijk. Met negen kaarten samen is slaan het meest kansrijk. Zie ook: gewijzigde kansen; kansberekening

2017-12-04

negen en een half

negen en een half - Hoofdtelwoord 1. 9½ (of 9,5); het getal halverwege tussen negen en tien De baby woog bij de geboorte negen en een half pond. De helft van negentien is negen en een half. Woordherkomst woordgroep: 'negen en een half' Synoniemen negenenhalf

2017-05-30

negenkantig

met negen kanten; negen kanten hebbend

2018-09-27

Negental

Negental o. (-len), negen stuks, negen personen, negen zaken; (fig.) het negental, de zanggodinnen.

2018-09-27

Negenmaandsch

Negenmaandsch bn. negen maanden oud; negen maanden durende.

2018-09-27

Negenzijdig

Negenzijdig bn. met negen zijden, door negen zijden ingesloten.

2019-06-08

negenhoeken

negenhoeken - Vlakke figuren met negen hoeken en negen zijden.