Wat is de betekenis van Nebukadnezar?

2017
2022-11-30
Gert Crum

Champagne compleet

Nebukadnezar

een spectaculaire, ook bijna onhandelbare flesmaat: het equivalent van 20 flessen, zijnde 15 liter. Soms kom je een dergelijke fles in Champagne tegen.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Nebukadnezar

[Naboekoedoerrioetsoer, Naboe, bescherm de oudste zoon], naam van Babylonische koningen. Nebukadnezar I, koning van Babylonië (1124 v.C.— 1103 v.C.). Nebukadnezar streed met Assyrië en vocht waarschijnlijk ook aan de Midden-Eufraat. Onder Hoeteloesjinsjoesjinak ondernam hij twee veldtochten tegen Elam, dat door hem werd geplunderd....

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Nebukadnezar

NEBUKADNEZAR, koning van Babylon, die in 586 v. Chr. Jeruzalem en de tempel vernietigt. Bij die gelegenheid voert hij vele Joden in ballingschap naar Babylonië (2 Kon. 24: 1).

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Nebukadnezar

koning van het door hem gestichte Nieuw-Babylon. rijk (604-562 v.C.). Versloeg 605 de Egypt. koning Necho bij Karchemis, veroverde Syrië en Palestina, verwoestte 586 Jeruzalem en voerde de Joden weg in de z.g. Babylonische ballingschap. N. verfraaide op grootse wijze de stad Babylon en maakte haar tot wereldstad.

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nebukadnezar

(606/562 v. Chr.), koning der Babyloniërs die in 586 Jeruzalem verwoestte en de Joden in ballingschap voerde.

1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nebukadnezar

is de min-juiste, Nebukadrezar (zoo bij Jeremia en Ezechiël, ook bij Jozefus, Strabo en Abydenus) is de juistere hebraïseering van Naboe-Koedoerri-oesoer (Naboe, bescherm het gebied). Nebukadnezar is de geniale zoon en opvolger van Nabopolassar, den stichter van het Nieuw-Chaldeesche rijk, door den zoon uitgebouwd en versterkt (605—...

Lees verder
1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Nebukadnezar

zie Nabuchodonosor II.

1844
2022-11-30
vrijmetselaren

Woordenboek voor vrijmetselaren, 1844

Nebukadnezar

NEBUKADNEZAR, Koning der Chaldeën en Babyloniërs, regeerde 43 jaren lang, van 604-561 voor CHRISTUS geboorte. Onder zijne regering bloeiden de kunsten en wetenschappen bovenmate, bijzonder de sterrekunde, meetkunde en bouwkunde, en volgens ANDERSON, zou men toen reeds de sporen der Vrijmetselarij vinden, die al van NIMRODS tijden in dat r...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten