Wat is de betekenis van Natuurlijke deductie?

2024-04-18
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Natuurlijke deductie

Een systeem dat die deducties systematiseert waarin contingente proposities (zie modaliteiten), en niet uitsluitend tautologieën, voorkomen. Het systematiseert de ‘natuurlijke’ redeneringen uit het dagelijks leven. Vooral de namen van G. Gentzen (1909-1945) en S. Jaskowski (1906-1965) zijn hieraan verbonden. ej. Lemmon, Beginning Logic, 1965 (Moder...