Wat is de betekenis van Nationaal landschap?

1985
2021-07-28
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Nationaal landschap

Gebied (van ten minste 10 000 ha in Nederland), bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, cultuurgronden en nederzettingen, dat voor natuur- en landschapsbehoud, voor recreatie en om zijn cultuurgeschiedenis waardevol is, een samenhangend geheel vormt en daarom een speciale wettelijke status krijgt, alsmede een speciale financiering. Ond...

Lees verder
1984
2021-07-28
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

nationaal landschap

gebied van ten minste 10000 ha, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, cultuurgronden en nederzettingen en dat voor natuur- en landschapsbehoud, voor recreatie en om zijn cultuurgeschiedenis waardevol is, een samenhangend geheel vormt en daarom een speciale wettelijke status krijgt, alsmede een speciale financiering. Onder de thans af...

Lees verder
1972
2021-07-28
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Nationaal landschap

gebied (van ten minste 10000 ha in Nederland), bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, cultuurgronden en nederzettingen, dat voor natuur- en landschapsbehoud, voor recreatie en om zijn cultuurgeschiedenis waardevol is, een samenhangend geheel vormt en daarom een speciale wettelijke status krijgt, alsmede een speciale financiering. Onde...

Lees verder