Wat is de betekenis van nationaal?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nationaal

nationaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. op een natie betrekking hebbend Woordherkomst afgeleid van natie met het achtervoegsel -aal Antoniemen internationaal

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nationaal

nationaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: na-ti-o-naal 1. van alle inwoners van een bepaald land ♢ Koninginnedag is een nationale feestdag 1. het nationale inkomen [waarde van de geproduceerde g...

Lees verder
1998
2023-02-08
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Nationaal

het nationale scheermes een nogal lugubere ben. voor de guillotine.

Lees verder
1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Nationaal

[Fr. national] de eigen natie betreffend, eigenlands.

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Nationaal

van het volk; vaderlandsgezind; inheems

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nationaal

bn. en bw., 1. van een natie als zodanig, daaraan eigen, daarvoor kenmerkend, niet uitheems: de nationale klederdracht; een nationale eigenaardigheid; 2. van, behorend aan of bij een natie als zelfstandige gemeenschap, staats: de nationale vlag; nationale industrie; volksnijverheid; nationale schuld, staatsschuld; nationale belangen, volksbelange...

Lees verder
1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Nationaal

wat de natie betreft, de natie eigen is, van het eigen land, vaderlands.

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nationaal

adj. & adv., nasionael.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Nationaal

(<Fr.), bn. bw., 1. van een natie als zodanig, daaraan eigen, daarvoor kenmerkend, niet uitheems: de nationale klederdracht; een nationale eigenaardigheid', nationale muziek, zangen, liederen, danswijzen enz., die het karakter, de aard en smaak van een volk kenschetsen; 2. van, behorend aan of bij een natie als zelfstandige gemeensch...

Lees verder
1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

nationaal

wat een natie eigen is, daartoe behoort, eigenlands, vaderlands, lands-, volks-.

1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

nationaal

bn., bw. (Fr. national: een geheel volk betreffende in tegenstelling a) met provinciaal, b) met uitheems; aan de natie toebehorende; eigenaardig voor een bepaald volk; ook wel: blijk gevende van liefde voor eigen volk; lands . . . . ): de nationale vlag; de nationale industrie; ons nationaal lied, het Volkslied; een nationaal belang; een nationale...

Lees verder
1937
2023-02-08
Pegasus

S. van Praag (1937)

nationaal

vaderlands-.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nationaal

Zie ook ➝ Volks-.....

1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

nationaal

(nasio'na:l) bn. en bw. (...naler, -st) 1. van, eigen aan, betreffende een (bepaalde) natie of een (bepaald) volk: de ...nale kleuren; de ...nale vlag op een schip; het feest, lied; de ...nale nijverheid; een ...nale tentoonstelling; de ...nale onafhankelijkheid; een belang; een gedenkteken; de ...nale schuld. 2. eigenaardig voor een bepaalde...

Lees verder
1928
2023-02-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Nationaal

Dit woord is afgeleid van natie, waarmee bedoeld wordt een gedeelte van de mensheid, dat door geboorte, taal en zeden één geheel uitmaakt. De mensen, die tot één natie behoren, hebben dezelfde nationaliteit. Al de nationale eigenaardigheden, b.v. taal, beschaving, zeden en gewoonten, vormen tezamen het nationale karakter...

Lees verder
1926
2023-02-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Nationaal

Datgene, wat behoort tot het leven eener natie, haar eigen bestaan en cultuur.

1914
2023-02-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

nationaal

nationaal - wat het volk betreft, wat aan het volk of ook aan het rijk behoort; „nationale militie”: dat gedeelte van ’t leger, dat door loting is aangewezen; „nationale schuld”: schuld ten laste van het Nederlandsche volk, welke op het grootboek is ingeschreven; „nationale vergadering”; bijzondere volksver...

Lees verder
1910
2023-02-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Nationaal

Nationaal - wat de geheele bevolking van een land betreft, de geheele natie; waaraan allen deelnemen.

1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Nationaal

behoorende tot of betrekking hebbende op een natie.

1908
2023-02-08
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Nationaal

vaderlandsch, vaderlandsgezind.