Wat is de betekenis van Landschap?

2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

landschap

landschap - Zelfstandignaamwoord 1. hoe een bepaalde streek eruitziet qua geologische vormen en begroeiing 2. (kunst) een schilderij waarop [1] het onderwerp van het kunstwerk is 3. landstreek Woordherkomst afgeleid van land met het achtervoegsel -schap

Lees verder
2018
2021-08-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

landschap

landschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: land-schap 1. hoe een stuk land eruitziet ♢ we zagen een heuvelachtig landschap Zelfstandig naamwoord: land-schap het landschap de landschapp...

Lees verder
2016
2021-08-02
Bas van Setten

Journalist, Filmmaker & amateur Fotograaf

Landschap

Een landschap is een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt, en ontstaat door de werking van natuurlijke processen. Op aarde zijn veel verschillende landschappen van elkaar te onderscheiden. Zo bestaat er het berglandschap in bijvoorbeeld de Alpen en de Himalaya, het woestijnlandschap in de Sahara en Death Valley, het steppelandschap in Mong...

Lees verder
2002
2021-08-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

landschap

Een landschap is een schilderstuk dat een natuur-, stads- of zeelandschap voorstelt; 17e eeuwse Nederlandse specialiteit.

1999
2021-08-02
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Landschap

Landschap - sector van het openbare leven. Meestal in samenstellingen, bijvoorbeeld medialandschap, perslandschap. Sinds het begin van de jaren tachtig. Medialandschap: het politieke mijnenveld van het overheidsbeleid met betrekking tot de media. In 1965 struikelde het kabinet-Marijnen over de omroepkwestie. De meestbetrokkenen duiden vooral de po...

Lees verder
1984
2021-08-02
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Landschap

Het begrip landschap wordt zeer algemeen gebruikt en op zo’n manier dat het veelal weinig toelichting behoeft. Het lijkt voor zich te spreken. Bij nadere beschouwing heeft het echter nogal wat verschillende inhouden, juist waar het in het planmatig omgaan met de omgeving, zoals in de ruimtelijke planning, het natuur- en landschapsbehoud en de...

Lees verder
1982
2021-08-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

LANDSCHAP

Onder landschap verstaan we het aardoppervlak en alles wat daarop is, zoals het zich aan ons oog voordoet en zoals het ontstaan is door de onderlinge wisselwerking van bodem, water, klimaat, planten- en dierenwereld en de mens. Hoewel we ook andere zintuigen laten meedoen als we het landschap waarnemen (gehoor, reuk) is het toch in de eerste plaats...

Lees verder
1976
2021-08-02
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

LANDSCHAP

De gaafheid van het Friese landschap werd in de jaren ’60 en ’70 op vele plaatsen gevoelig aangetast. Er behoeft slechts te worden gewezen op de sterk toenemende horizonvervuiling: hoge flatgebouwen (o.a. Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Heerenveen, Drachten), de PEB-centrale aan het Bergumer Meer, de telefoontoren te Spannenburg. Ook op an...

Lees verder
1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

landschap

o., 1. streek, oord, gewest; 2. (geografie) een deel van het aardoppervlak dat in zijn uiterlijke verschijningsvorm een te onderscheiden geheel vormt (e); 3. (schilderkunst) karakteristiek beeld van een streek; schilderstuk dat een landschap voorstelt. (e) Het begrip landschap in geografische zin wordt veelal gebruikt in de betekenis van landscha...

Lees verder
1958
2021-08-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

LANDSCHAP

a. gewest. In de tijd dat de prov. Frl. een zelfstandig, soeverein bestanddeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden was, werd vaak van ‘de Landschap’ of ‘het Land’ gesproken [zie Landschapshuis). Verschillende gewestelijke ambtenaren werden L.s-dienaren genoemd.Zo had men bijv. L.s-bouwmeesters, -drukkers, -stempelsnij...

Lees verder
1952
2021-08-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Landschap

s.n., lânskip (it), gea (it).

1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Landschap

o. (-pen), 1. uitgestrektheid lands voor zover men die met één blik overziet, bep. zoals zij zich in haar samenstel vertoont, de aanblik er van : een fraai, een groots landschap ; 2. schilderstuk dat een landschap voorstelt : onze schilders zijn op deze tentoonstelling slechts door een paar landschappen vertegenwoord...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Landschap

(schilderkunst), schilderstuk, dat een landschap voorstelt, nl. een bepaald fragment van de gehele natuur, weergegeven als zelfstandige belevenis; de L.-schilderkunst, in de Oudheid en in Byzantium niet of ternauwernood beoefend, kwam in China reeds in 6e-8e eeuw n.C. op, werd in Europa pas doel-op-zichzelf (en niet slechts achtergrond voor persone...

Lees verder
1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Landschap

Geogr. Het landschap, de woonruimte van den mensch, zou men uitsluitend uit een aesthetisch oogpunt kunnen bezien; de geograaf echter zal zich afvragen: hoe is dit l. zoo geworden? De beschrijving der landschapsvormen, zooals ze door de wisselwerking van endogene en exogene krachten ontstaan zijn, werd door W. M. ➝ Davis in de jonge wetenschap der...

Lees verder
1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Landschap

o. (-pen), gewest, streek, oord; schilderstuk, dat een landschap voorstelt: onze schilders zijn op deze tentoonstelling slechts door een paar landschappen vertegenwoordigd. LANDSCHAPJE, o. (-s).