Wat is de betekenis van munten?

2024-07-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

munten

munten - Werkwoord 1. (financieel) een stuk metaal omvormen tot een munt In Dorestad werden lange tijd sceatta's gemunt, die in het belendende Frankische Rijk in ruime omloop waren. 2. iets of iemand als mikpunt hebben Zij hebben het altijd weer op hem gemunt...

2024-07-19
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

munten

Geldstuk. Stuk metaal, veelal rond, voorzien van een stempel aan weerszijden, dat dient als ruilmiddel. (Religieus Erfgoedthesaurus)

2024-07-19
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

MUNTEN

Binnen de grenzen van de huidige provincie Zeeland is vóór de oprichting van de Zeeuwse munt in 1580 slechts sporadisch munt geslagen. Kort geleden is voor enkele zilveren muntjes van Karel de Grote met een moeilijk te ontcijferen tekst Domburg als muntplaats voorgesteld, een veronderstelling waarvoor voorlopig nog onvoldoende bewijs...

2024-07-19
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Munten

Aan het munt-verkeer gaat, naar men aanneemt, de ruilhandel vooraf. In Z.O. Azië was b.v. de kaurie-schelp een veelgebruikt ruilmiddel. Sommigen zien de spiraalvormig opgerolde bronzen banden in onze streken als een populair ruilmiddel; ijzeren baren, min of meer in een zwaardvorm zijn bij Keltische stammen (de romeinen spreken van talaea ferr...

2024-07-19
Mythologische Encyclopedie

Dr. A. van Anken (1961)

MUNTEN

(Griekse), gaan in hun oudste vorm terug tot de 7de eeuw v.C.; munten van Rome waarschijnlijk tot de 3de eeuw v.C.; voor de mythologie zijn de munten in zoverre van belang, dat zeer vaak op de munten der Griekse steden de afbeelding werd aangebracht van de plaatselijke beschermgod; ook op de Romeinse keizermunten ziet men vaak, aan de achterzijde v...

2024-07-19
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Munten

v., muntsje; het gemunt hebben op, it forsjoen hawwe op, it oanlizze op.

2024-07-19
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

MUNTEN

zijn door de Overheid gewaarmerkte metalen betaalmiddelen. Zij werden aanvankelijk vervaardigd van electron (een alliage van goud en zilver), goud en zilver. Al spoedig werd ook koper gebruikt, met tin tot brons of met zink tot geelkoper gelegeerd. Hier en daar treedt het gebruik van andere metalen op; tegenwoordig worden veelal nikkel en verschill...

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

munten

I. muntte, heeft gemunt; geld slaan: guldens munten. II. muntte, heeft gemunt; mikken, doelen, tot zijn doelpunt,mikpunt kiezen, met het als bepaling inz. in de volt. tegenw. tijd; in het passief met een zn. als onderwerp, inz. met de bijbet. met kwade bedoelingen: hij heeft het op mij, op mijn leven gemunt; deze opmerking was op mij gemunt.