Wat is de betekenis van Muntendam?

2023-04-01
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Muntendam

Dorp in de gemeente Menterwolde, gelegen ten n. van Veendam aan het Muntendammerdiep en, in de richting van Meeden, het Meedenerdiep. De Polder De Wiede houdt in feite Muntendam, Meeden en Veendam uit elkaar. Oorspronkelijk was Muntendam een buurschap van het kerspel Zuidbroek. Pas in 1820 werd het zelfstandig. Vóór de gemeentelijke h...

Lees verder
2023-04-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Muntendam

gemeente in prov. Groningen. 2100 ha, 3851 inw. Landbouw.

Lees verder
2023-04-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Muntendam

gemeente in Groningen, 3700 inw.; landbouw (rogge en fabrieksaardappelen).

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Muntendam

Gem. in het Z.O. der prov. Groningen, omvat het dorp M. en de buurten Trips- en Borgercompagnie gedeeltelijk; ca. 3700 inw., waarvan 83,5% Prot., 1% Kath., 5% behoorend tot een andere, 10% tot geen kerkelijk gezindte; opp. 2106 ha, meest dalgrond, waarvan 78% bouwland, 19% grasland, 3% tuingrond. Steenfabriek.

Lees verder
2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Muntendam

(muntən'dam) gemeente in de provincie Groningen, 2106 ha, 3715 inw. Landbouw.

2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Muntendam

Muntendam, - gem. in Gron., vlak ten N.W. van Veendam, 2104 H.A., meest alles afgegraven hoogveen (dalgrond), uitstekend voor bouwland geschikt. De gem. telt 3800 inw., die van landbouw en van wat scheepvaart en scheepsbouw leven ; zij bevat het dorp M. en eenige buurten, als Tripscompagnie. Het dorp M. (bij de oude afwatering de Munte) ligt 4 K.M....

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Muntendam

Ned. gemeente in de prov. Groningen, in de Veenkoloniën, 20,88 km2, 4150 inw. 29% n.h., 15% overige en 56% g. kerkg. Van de beroepsbevolking werkt 25% in de handel, 40% in de industrie (beton) en 30% in de dienstverlenende sector.

Lees verder
2023-04-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Muntendam

gem. in Groningen, arr. Winschoten, kanton Zuidbroek, kiesd. Veendam, pers. bel. 8e kl., begrensd door de gem. Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, De Meeden, Veendam en Wildervank, groot 2104 heet. De grond bestaat voor een gedeelte uit dalgrond of afgegraven hoogveen en voor een deel uit zeeklei en diluvisch zand. De voornaamste middelen van bestaan...

Lees verder
2023-04-01
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Muntendam

op de kaart van Starkcnburg genaamd UU-Muntcndam, dorp in de prov. Groningen, derdhalf uur gaans bewesten Winschoten; 1550 inw. Boven-Muntendam heette vóór 1655 de streek in Groningen, waar men thans de dorpen Veendarn en Wildervank aantreft. ‘

Lees verder