Wat is de betekenis van Multiculturele samenleving?

2023-03-30
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Multiculturele samenleving

Een multiculturele samenleving ontstaat als mensen uit verschillende culturen en met verschillende etniciteiten binnen één samenleving leven. De verschillende culturen, en de bijbehorende gewoontes, worden beschouwd als gelijkwaardig. Volgens sommige wetenschappers is een belangrijk onderdeel van de multiculturele samenleving het geli...

Lees verder
2023-03-30
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Multiculturele samenleving

Een samenleving waarin mensen met verschillende culturen en geloven met elkaar samenleven.

2023-03-30
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Multiculturele samenleving

Samenleving waarbinnen verschillende bevolkingsgroepen met tal van verschillende culturele en etnische achtergronden samenleven en waarin zij elkaar wederzijds cultureel zouden beïnvloeden, zo­ dat er geen sprake meer zou zijn van een dominante autochtone cultuur. Veel critici wijzen erop dat het begrip multicultureel een niet bestaand ideaalbeeld...

Lees verder
2023-03-30
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving - (Lat. multi ‘veel’), samenleving met verschillende culturen naast elkaar. Sinds het begin van de jaren tachtig. Het begrip multicultureel, dat eigenlijk afkomstig is uit de culturele antropologie, werd door Van Dale pas in 1984 voor het eerst opgenomen. De definitie luidt: ‘uit (elementen van) verschillende culturen sam...

Lees verder
2023-03-30
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Multiculturele samenleving

Samenleving met meerdere culturen die naast elkaar mogen bestaan onder de koepel van een algemene dominante cultuur.