Wat is de betekenis van Samenleving?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Samenleving

Een samenleving is een bevolking die een sociaal geheel vormt. Deze groep mensen vormt samen een half-gesloten systeem. Binnen dit systeem bestaat er interactie tussen de leden van de groep.Het netwerk van relaties tussen mensen staat centraal binnen een samenleving. Het begrip samenleving kan, afhankelijk van de context, worden beperkt of worden u...

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

samenleving

samenleving - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-men-le-ving 1. alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan ♢ in deze samenleving speelt geld een grote rol Zelfstandig naamwoord: sa-men-le-ving de samenleving...

2024-06-25
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Samenleving

Vrijwel synoniem met ‘maatschappij’. Het begrip wordt ook wel voor kleinere, veelal territoriaal omlijnde sociale eenheden gebruikt

2024-06-25
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

samenleving

samenleving - Een groep van individuen die tot dezelfde soort behoren en een organisatie met een samenwerkingsverband kennen. Een s. wordt gekenmerkt door wederkerige communicatie, intensieve ouderinvestering, arbeidsverdeling en vaak een of andere vorm van een dominantiehiërarchie. Men vindt een s. bij vele insectensoorten, vogels en zoogdieren.

2024-06-25
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Samenleving

Kamerleden die lid zijn van een regeringsfractie hebben nogal eens de neiging een kamermeerderheid (bestaande uit de fracties die het kabinet overeind houden) te verwarren met de hele samenleving door op te merken: ‘… dat als wij als samenleving besluiten dat …’ Deze politici pretenderen namens ‘de mensen’ te s...

2024-06-25
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

samenleving

samenleving - ‘nette’ term voor coïtus.

2024-06-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Samenleving

s., maetskippij.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)