Wat is de betekenis van Samenleving?

2021
2022-05-17
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Samenleving

Een samenleving is een bevolking die een sociaal geheel vormt. Deze groep mensen vormt samen een half-gesloten systeem. Binnen dit systeem bestaat er interactie tussen de leden van de groep. Het netwerk van relaties tussen mensen staat centraal binnen een samenleving. Het begrip samenleving kan, afhankelijk van de context, worden beperkt of worden...

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

samenleving

samenleving - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-men-le-ving 1. alle mensen samen en hoe ze met elkaar omgaan ♢ in deze samenleving speelt geld een grote rol Zelfstandig naamwoord: sa-men-le-ving de samenleving...

Lees verder
2017
2022-05-17
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

samenleving

samenleving - Een groep van individuen die tot dezelfde soort behoren en een organisatie met een samenwerkingsverband kennen. Een s. wordt gekenmerkt door wederkerige communicatie, intensieve ouderinvestering, arbeidsverdeling en vaak een of andere vorm van een dominantiehiërarchie. Men vindt een s. bij vele insectensoorten, vogels en zoogdieren.

Lees verder
2007
2022-05-17
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Samenleving

Vrijwel synoniem met ‘maatschappij’. Het begrip wordt ook wel voor kleinere, veelal territoriaal omlijnde sociale eenheden gebruikt

1977
2022-05-17
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

samenleving

samenleving - ‘nette’ term voor coïtus.

1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Samenleving

v., 1. het samenleven; (biologie: ‘samenlevingsvorm); 2. de mensen met het oog op hun onderling verkeer, de burgermaatschappij: in een geordende samenleving is geen plaats voor zulke lieden.

Lees verder
1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Samenleving

s., maetskippij.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Samenleving

v., 1. het samenleven; 2. de mensen met liet oog op hun onderling verkeer, de burgermaatschappij : in een geordende samenleving is geen plaats voor zulke lieden; — (vero.) woordenboek der samenleving, encyclopaedie.

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

samenleving

v. (1 het samen leven of verkeren in de maatschappij, als man en vrouw; omgang, verkeer; 2 het geheel der met elkaar verkerende mensen; maatschappij): 1. neiging van den mens tot samenleving; 2. de moderne samenleving.

Lees verder
1933
2022-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Samenleving

(staatk.), →Maatschappij; (dierk.) →Symbiose.