Wat is de betekenis van Misdrijf tegen de openbare orde?

2018
2021-01-26
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Misdrijf tegen de openbare orde

Misdrijf, omschreven in artikel 131 t/m 136 en 138 t/m 151a Wetboek van Strafrecht. Toelichting Onder andere opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, het afgeven van een vals alarm of een valse bommelding en godslastering horen tot deze categorie. Zie ook: W...

Lees verder