Wat is de betekenis van openbare orde, misdrijven tegen de?

1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

openbare orde, misdrijven tegen de

verzamelnaam voor misdrijven tegen de maatschappelijke veiligheid en rust. Voorbeelden zijn opruiing tegen het openbaar gezag, resp. belediging daarvan, binnendringen in een woning, verstoring van openbare bijeenkomsten en godsdienstoefeningen door geweld (in Nederlands geregeld bij artt. 131-152 WStr, in België bij artt. 233-268 Swb., voor am...

Lees verder