Wat is de betekenis van mesties?

2020
2021-08-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

mesties

iemand van blanke en indiaanse afkomst. kind van een blanke vader en een indiaanse moeder of van een indiaanse vader en een blanke moeder. Voorbeelden: De Spaanse afstammelingen en de Indianen zijn dus de eerste twee groepen die deel uitmaken van Ecuador. De vermenging van beide etnieën heeft geleid tot een derde categorie, die...

Lees verder
2020
2021-08-05
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

mesties

UIT: Mexicaans machismo (Cees Zoon, de Groene Amsterdammer, 2 januari 2013) CONTEXT: Volgens historici, literatoren, sociologen en andere geleerden is het Mexicaanse 'ras' het resultaat van de verkrachting van de inheemse prinses Malinche door de Spaanse veroveraar Cortés. Hun zoon was de eerste MESTIES. : iemand met een blanke e...

Lees verder
2019
2021-08-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mesties

mesties - Zelfstandignaamwoord 1. iemand van gemengd blanke en indiaanse afkomst Die Francisco Félix de Souza moet een kleurrijk figuur zijn geweest. Hij was zelf een mesties, die berooid aankwam in Benin. Maar volgens de overlevering liet hij bij zijn dood tachtig weduwen na. Zijn leven inspireerde...

Lees verder
2017
2021-08-05
Uit Oost en West

verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië

mesties

mesties [halfbloed]. Onze oude schrijvers schreven mestice of ook wel mixtice en mixstice. Deze laatste vormen moesten zeker tonen dat zij daarin het Latijnse mixtus, deelwoord van miscere ‘mengen’, erkenden. Toch bewijzen de gewone vormen dat wij ook dit woord van de Portugezen en Spanjaarden ontvangen heb...

Lees verder
1994
2021-08-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mesties

[Sp. mestizo, van VLat. mixticius, van Lat. miscere, mixtum = mengen] kleurling met blank en Indiaans bloed.

1993
2021-08-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Mesties

halfbloed

1973
2021-08-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

mesties

[➝Sp. mestizos], v./m. (-tiezen), (eig.) halfbloed geboren uit een verbintenis tussen een blanke en een Indiaan; (in het algemeen) kleurling, een afstammeling van een blanke en een gekleurde moeder of omgekeerd.

1950
2021-08-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mesties

(<Sp.-Port.), m. en v. (...tiezen), afstammeling van een blanke en een gekleurde moeder of omgekeerd.

1948
2021-08-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mesties

m. kleurling, afstammeling van een blanke en een Indiaanse.

1933
2021-08-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mesties

kleurling, nakomeling v/e Europeaan en een Indiaansche vrouw.

1898
2021-08-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mesties

Mesties m. en v. (...tiezen), afstammeling van een blanke en eene Indiaansche (Amerikaansche), of van een Indiaan en eene blanke.

1864
2021-08-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

mesties

mesties - m. (mestiezen), afstammeling van eenen blanke en eene indiaansche (amerikaansche), of van eenen Indiaan en eene blanke

Lees verder